Jun 6, 2011

Inisiatif ICT Pemangkin Perkhidmatan Perpustakaan : U-Pustaka.

Sempena  Seminar Khas: Transformasi Perpustakaan Era Digital dan Mesyuarat Pengurusan Perpustakaan Gunasama Kumpulan Sokongan Siri 1/2011 pada 8 Mei 2011 di Permaisuri Resort, Port Dikson, Negeri Sembilan membincangkan :


  1. Melaksanakan Program Galakan Membaca dengan pelbagai kaedah.
  2. Membudayakan penyediaan Laporan Program Galakan Membaca kepada Perpustakaan Negara Malaysia.
  3. Penganugerahan perpustakaan paling aktif melaksanakan Program Galakan Membaca sempena Konvensyen Pembacaan : Ke Arah Transformasi Minda yang akan diadakan pada bulan Oktober 2011.
  4. Membudayakan pengumpulan statistik perkhidmatan perpustakaan.
  5. Serahan terbitan Agensi Kerajaan kenapa PNM di bawah Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 (Akta 331)
  6. Perlaksanaan penggunaan ICT dalam pengurusan perpustakaan ke arah ketersediaan perkhidmatan U-Pustaka.

 U-Pustaka.


www.u-library.gov.my
Kewujudan sedia ada pengetahuan adalah penting bagi memastikan pembangunan negara. Peranan u-Pustaka dalam konteks pembangunan, perpaduan negara dan daya saing global adalah penting untuk mana-mana negara pada hari ini.

Pro dan Kon Mengenakan Bayaran Kepada Pengguna Perpustakaan.


Maklumat sama ada ianya sebagai sumber, aset komoditi dan juga sebagai asas pengetahuan memain peranan penting di dalam perkembangan politik, sosioekonomi dan teknologi maklumat yang selama ini dianggap percuma dan tidak penting kini telah disifatkan sebagai mempunyai nilai, kuasa dan juga boleh mendatangkan hasil atau pendapatan (economic value).
Jane Haliday dalam artikelnya Fee or Free; A New Perspective on the Economics of Information telah menyenaraikan ciri-ciri maklumat sebagai komoditi ekonomi (economic commodity) :

  a.  Maklumat sebagai barang perdagangan.
  b.  Maklumat sebagai hasil produk.
  c.  Maklumat dalam erti kata penggunaan dan nilai.
  d.  Maklumat sebagai kemudahan.

A.W Ismail dalam artikelnya "Perkhidmatan maklumat harus bercirikan komersil" menyatakan telah samapi masanya perpustakaan di Malaysia mencari imej dan membentuk strategi untuk turut sama menyumbang dalam pembangunan ekonomi dengan mengubah trend perpustakaan dan pusat maklumat ke arah perkhidmatan maklumat bercirikan komersial.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...