Jan 21, 2011

Memilih Buku Kanak-Kanak : Reka bentuk buku dan Ciri-ciri Istimewa

Reka bentuk buku dan ciri-ciri istimewa.
Reka bentuk buku mestilah menarik. Hiasan kulit hendaklah seimbang antara warna dan tipografi yang merakamkan nama pengarang, judul buku serta keterangan lain untuk memperkenalkan buku tersebut.
Jan 20, 2011

Memilih Buku Kanak-Kanak : Penyajian kandungan buku

Penyajian kandungan buku


Buku untuk kanak-kanak mestilah mempunyai tuliasan yang agak besar dan ayat-ayat yang pendek dan mudah difahami, serta perbendaharaan kata baru yang diperkenalkan secara beransur-ansur.


Pastikan gambar-gambar yang menerangkan cerita di dalam buku itu banyak dan menarik.


Jan 19, 2011

Memilih Buku Kanak-Kanak : Pengolahan kandungan buku.

Pengolahan kandungan buku.


Bagaimana tajuk-tajuk diolah dan ditulis dapat ditentukan dengan meneliti kandungan buku.  Bagi buku-buku bukan fiksyen, yakni buku yang memberi maklumat, sebaik-baiknya dibaca beberapa muka surat awal, tengah dan akhir buku itu.


Anda boleh juga memilih untuk membaca sebahagian daripada tajuk-tajuk yang anda ketahui.


Bagi buku-buku fiksyen pula, sebaik-baiknya dibaca secara keseluruhan, ataupun dibaca sekali imbas seluruh buku itu.


 pinjam gambar dari sini

Jan 16, 2011

Memilih Buku Kanak-Kanak : Kewibawaan buku.

Dalam memilih buku kanak-kanak beberapa kriteria umum yang perlu di jadikan panduan oleh kedua ibubapa, selain dua tajuk sebelum ini yang telah dibincangkan iaitu kriteria pertama, memilih pengarang-pengarang yang pakar, terkenal serta berwibawa , kedua kriteria memilih bidang liputan buku dan yang ketiga adalah kewibawaan buku.
Pinjam gambar Wardina dari sini
Jan 12, 2011

1 bulan, 1 buku - Interlok

Judul : Interlok
Penulis : Abdullah Hussaian.


Novel Interlok merupakan pentas terbaik mengajar dan mengingatkan generasi Malaysia kini terhadap pahit maung nenek moyang mereka (watak tiga keluarga - Seman, Ching Huat, dan Maniam keperitan dalam menjalani generasi sebelum merdeka bagi Seman, manakala pengalaman perjalanan bagi Ching Huat dan Maniam, keluar dari tanah air masing-masing untuk mencari rezeki di Tanah Melayu).
Jan 9, 2011

Memilih Buku Kanak-Kanak : Bidang liputan buku.

Kriteria : Bidang liputan buku.


Bidang liputan buku di kenali juga ruang lingkup sesebuah buku.  Ruang lingkup sesebuah buku memang amat penting.  Melalui tajuk-tajuk yang telah disusun mengikut pecahan bab yang terdapat di muka surat kandungan kita akan dapat gambaran isi sesebuah buku itu.
(bukan gambaran sebenar ruang buku)
Memilih Buku Kanak-Kanak : Pengarang-pengarang yang pakar, terkenal dan berwibawa.

Kriteria : Pengarang-pengarang yang pakar, terkenal dan berwibawa.


Terdapat beberapa kriteria umum sebagai panduan kepada ibu bapa apabila memilih buku-buku bacaan khususnya untuk anak-anak.


JK Rowling, penulis serial novel terlaris "Harry Potter," 
(pinjam gambar dr google)Perkara pertama adalah dengan memilih pengarang-pengarang yang pakar, terkenal dan berwibawa.  Sekiranya pengarang itu merupakan pengarang terkenal dan dihormati, buku-buku yang ditulisnya sudah pasti dapat di percayai untuk dibaca.  Sekiranya pengarang itu tidak terkenal, butiran pada muka surat penghantar mungkin dapat memberi keterangan sama ada pengarang itu berkemampuan untuk menulis bahan-bahan tersebut.

Jan 7, 2011

Peringkat-Peringkat Pembacaan

Sebarang jenis pembacaan merupakan suatu kegiatan.  Tidaklah mungkin membaca tanpa menggerakkan mata atau menggunakan fikiran.  Namun demikian, pembacaan boleh bersifat lebih aktif atau kurang aktif, dan lebih aktif pembacaan maka lebih besarlah manfaatnya.  Seseorang itu merupakan pembaca yang lebih baik daripada sesorang  yang lain jika lebih luas bidang kegiatannya dalam pembacaan dan lebih banyak usaha di lakukannya.  Kita menjadi pembaca yang lebih baik jika lebih banyak dituntut daripada dirinya sendiri mahupun daripada buku yang sedang dibacanya itu.
Jan 5, 2011

Alat-alat Bantu Pembacaan : Menggunakan Buku-Buku Rujukan

Terdapat pelbagai jenis buku rujukan.  2 jenis rujukan yang paling banyak digunakan adalah kamus dan ensiklopedia.  Namun demikian, ia juga dapat digunakan terhadap buku-buku rujukan jenis lainnya.Jan 4, 2011

Program Pembangunan Sumber Manusia, PNM 2011

Tahniah diucapkan kepada Jabatan Perpustakaan Negara Malaysia  terutama Bahagian Pembangunan Sumber Manusia yang sentiasa berusaha meyempurnakan dan mendokumentasikan dalam menerbitkan Buku Program demi mengalakkan warga perpustakaan di seluruh Malaysia mengikuti program latihan yang dianjurkan dalam meningkatkan kecemerlangan diri dan organisasi perpustakaan.


Alat-alat Bantu Pembacaan : Buku-buku lain.

Menggunakan buku-buku lain.


Sesebuah buku itu membantu kita memahami satu-satu bahagiannya, maka sama dengan buku-buku lain juga membantu kita memahami buku-buku tertentu yang sedang dibaca oleh kita.  Terdapat hubungan di antara kebanyakan buku yang dihasilkan oleh para penulis pada zaman purba dan moden.  Para penulis yang kemudian dipengaruhi oleh para penulis yang terdahulu.  Jika kita mulai membaca karya penulis-penulis yang terdahulu, maka karya-karya itu akan membantu kita memahami karya-karya yang kemudian.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...