Jul 27, 2009

Persekitaran Seorang Pustakawan A - D


AACR2r (Anglo American Cataloguing Rules, Second Edition, 1988 Revision.): Satu set peraturan yang menentukan bagaimana untuk menghasilkan deskripsi bahan maklumat. Ia menyelaraskan sistem pengkatalogan deskriptif.

Abstrak : Senarai rekod bahan-bahan maklumat beserta ringkasan ataupun keterangan deskriptif mengenai isi kandungannya.

Analisa SWOT : Kaedah menganalisa persekitaran organisasi yang melihat kepada empat aspek iaitu kekuatan (strengh), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (threats).

Bibliografi : Senarai rekod bahan-bahan maklumat yang di susun secara sistematik dalam format yang tertentu. Ia mengumpulkan terbitan bahan-bahan maklumat dan menyenaraikannya bagi tujuan rujukan dan semakan. Ia boleh didapati dalam bentuk cetak dan elektronik.

Blanket order : Kaedah pesanan yang meminta pembekal untuk menghantar bahan-bahan yang di tentukan kriterianya dahulu oleh pihak perpustakaan.

Dublin Core : Satu set elemen yang digunakan bagi mengisi butiran deskriptif bahan elektronik bagi menghasilkan rekod meta data bahan itu.

DDC : Dewey Decimal Classification System bermaksud Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey
LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...