Mar 3, 2011

CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN KPSL KE SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI PERPUSTAKAAN , GRED S27. SEKSYEN A (2004)

SEKSYEN A

1. (a) Perpustakaan Negara Malaysia bertanggungjawab menyediakan latihan mengenai hal ehwal perpustakaan. Nyatakan peruntukan akta yang meliputi perkara tersebut dan bincangkan bagaimana peruntukan ini dapat membantu meningkatkan kompetensi warga perpustakaan.

ATAU

(b) Huraikan tugas dan tanggungjawab serta kuasa Perbadanan Awam Negeri di bawah Enakmen Perbadanan yang menbantu ke arah usaha menggalakkan dan memupuk minat amalan membaca di kalangan masyarakat.


2. (a) Dalam era teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), seorang pegawai perpustakaan perlu melaksanakan tugasnya secara bijak bagi memastikan koleksi perpustakaan yang diperolehi adalah berkualiti dan memenuhi keperluan pengguna. Bincangkan bagaimana tugas ini dapat dilaksanakan.

ATAU

(b) Nyatakan elemen-elemen penting yang perlu dalam merangka Dasar Perolehan Bahan Perpustakaan bagi memastikan pembangunan koleksinya menyokong pembinaan Pusat Kecemerlangan Ilmu organisasi anda.3. Internet membolehkan capaian maklumat dengan mudah dan cepat oleh pengguna. Berikan hujah anda mengapa proses pengkatalogan sumber maklumat masih perlu dilaksanakan oleh sesebuah perpustakaan.Sumber : Perpustakaan Negara Malaysia.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...