Apr 14, 2009

CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN KPSL KE SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI GRED S27. (SEKSYEN A) (2003)

Seksyen A

1. (i) Bincangkan kepentingan penguatkuasaan Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 bagi memastikan koleksi Terbitan Negara terpelihara dan terkawal.

ATAU

(ii) Apakah jenis-jenis bahan yang perlu diserahkan oleh penerbit mengikut Akta Penyerahan Bahan 1986 dan bincangkan implikasinya ke atas mereka sekirannya gagal berbuat demikian.


2. Bincangkan mengenai peruntukan undang-undang yang menyokong usaha memajukan pembacaan dengan merujuk kepada Akta Perpustakaan Negara Malaysia (Pindaan) 1987 atau mana-mana Enakmen Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri.

3. (i) Bincangkan perbezaan di antara proses mengkatalog dan mengkelas atas talian (secara berkomputer) dengan proses mengkatalog dan mengkelas secara manual.

ATAU

(ii) Bincangkan peranan yang perlu dimainkan oleh sesebuah perpustakaan dalam memastikan perkembangan koleksinya menyokong pembinaan pusat kecemerlangan organisasinya.Sumber : Perpustakaan Negara Malaysia


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...