Mar 3, 2011

CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN KPSL KE SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI PERPUSTAKAAN, GRED S27 (BAHAGIAN B) (2004)

BAHAGIAN B

1. Huraikan peranan perpustakaan anda bagi menyokong pembelajaran sepanjang hayat ke arah melahirkan pekerja berilmu.

2. Sumber kewangan yang terhad memaksa perpustakaan mengambil langkah-langkah alternatif untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak menjejaskan keperluan maklumat pengguna. Bincangkan.

3. Bincangkan langkah-langkah yang boleh diambil dalam Penyelenggaraan koleksi perpustakaan bagi memastikan ketersediaan bahan dan sumber maklumat untuk rujukan dan penyelidikan pengguna.

4. Pembangunan Perpustakaan Awam di Malaysia masih tidak seimbang. Adakah anda bersetuju dengan kenyataan ini. Bincangkan.


Sumber : Perpustakaan Negara Malaysia.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...