Apr 17, 2009

CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN KPSL KE SKIM PENOLONG PEGAWAI PERPUSTAKAAN GRED27 (BAHAGIAN B) (2003)

BAHAGIAN B

1. Bincangkan tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh perpustakaan khusus ke arah mewujudkan pusat kecemerlangan ilmu.

2. (i) Peralihan ke arah perpustakaan digital akan mengatasi kekangan-kekangan yang dihadpai oleh perpustakaan tradisional. Bincangkan.

ATAU

(ii) Bincangkan kelemahan atau faedah perkhidmatan yang dapat ditawarkan oleh perpustakaan digital.


3. Huraikan tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh seorang pengurus perpustakaan dalam memastikan hubungan baik di antara kakitangannya dan seterusnya dapat meningkatkan produktiviti jabatan.


4. Nyatakan faktor-faktor yang boleh menyebabkan kerosakan pada bahan perpustakaan dan bincangkan tindakan yang perlu diambil untuk memelihara bahan tersebut.

Sumber : Perpustakaan Negara Malaysia.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...