Mar 19, 2009

Pengkatalogan dan Pengelasan Koleksi Perpustakaan.


{Soalan KPSL 2003}
Tujuan Pengkatalogan & Pengkelasan

- Mengurus dan menyusun bahan-bahan maklumat dengan sistematik.

- Memudahkan penyimpanan dan capaian kepada bahan-bahan didalam sebuah perpustakaan.

PENGKATALOGAN - proses menyediakan rekod katalog bahan maklumat.

- Setiap rekod katalog perlu mempunyai nombor kelas, keterangan deskriptif dan tajuk perkara.

PENGKELASAN - satu sistem klasifikasi satu cara sistematik untuk menyusun objek, konsep dan rekod.
Tujuan :
- mengumpul bahan dalam susunan yang membawa makna.
- menyediakan cara istematik bagi mencapai bahan di rak dan juga di dalam katalog atas
talian.
- memudahkan penyusunan semula bahan selepas digunakan.
- membuat katalog berdasarkan subjek bahan.

Bahagian Rekod Katalog.

1. Pengkelasan

- nombor kelas dihasilkan menggunkan sistem-sistem pengkelasan yang dicipta.
- nombor kelas adalah unuk bagi setiap bahan maklumat dan berfungsi sebagai alamat
kepada bahan maklumat.
- dengan merujuk kepada nombor kelas ini, kita dapat mengetahui kedudukan bahan itu di
rak perpustakaan dan dapat mencarinya dengan mudah.
- dikenali sebagai nombor panggillan atau call number.

2. Pengkatalog deskriptif

- menyatakan maklumat bibliografik bahan maklumat.
- maklumat bibliografik adalah pengarang,tajuk,edisi,penerbit,tempat & tahun
terbitan,muka surat serta saiz bahan.
- 3 peralatan yang perlu digunakan bagi menyediakan maklumat deskriptif:

i) ISBN (International Standart Bibliografic Description)
ii) AACR2r (Anglo-American Cataloguing Rules,Second Edition, 1988 Revision)
iii) Dublin Core (Dublin Metadata Core Element Set)

3. Pengkatalogan tajuk perkar
a.

Sistem Pengekelasan (yang utama di dunia)
1. Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey / Dewey Decimal Classification (DDC).
2. Sistem Pengkelasan Perpustakaan Kongres / Library of Congress Classification (LCC)

Kawalan Autoriti
- diperlukan bagi memastikan setiap terma, istilah ataupun frasa yang digunakan untuk nama,
judul dan tajuk perkara adalah konsisten pada setiap masa.
- konsep ataupun subjek boleh diekspresi dengan pelbagai perkataan ataupun istilah.
- istilah yang tetap atau standart perlu ditentukan diantara kesemua istilah yang ada.
- istilah perlu digunakan pada setiap masa kerana ia diiktiraf sebagai piawaian atau standart
yang di guna pakai.
- ini penting, kerana istilah digunakan sebagai punca capaian untuk mencari maklumat.
- sekiranya tiada piawaian, pelbagai istilah digunakan akan menyebabkan maklumat tidak dapat dicapai dengan berkesan.

MARC
- adalah piawaian yang digunakan bagi mengkodkan rekod katalog ataupun rekod bibliografi
dalam bentuk elektronik.
- kebanyakan perpustakaan si seluruh dunia menyediakan rekod katalog dengan merujuk kepada
piawaian atau standart penyediaan rekod bibliografik dalam bentuk elektronik yang di panggil
MARC (Marchine-Readable Cataloging Record)
- butiran yang terdapat pada kad katalog tidak boleh dimasukkan ke dalam komputer begitu
sahaja bagi menghasilkan katalog elektronik.
- kompute memerlukan kod khas bagi membolehkan ia membaca maklumat yang di masukkan.
- rekod MARC mengandungi kod bagi setiap butiran bibliografik.
- peraturan-peraturan perlu diikuti nagi menghasilkan rekod elektronik yang baik.
- di selenggara oleh Perpustakaan Kongres, Amerika Syarikat.
- sistem automasi perpustakaan direka dengan modul yang mempunyai 1 program khusus yang membenarkan rekod MARC dimasukkan dan dibaca.
- dengan ini katalog dapat dimasukkan, disimpan dan di capai semula pada bila-bila masa.
- terdapat kod-kod yang bertindak sebagai arahan kepada perisian komputer. Dikenali sebagai
penanda medan (field tag).


Sumber : Panduan Mengurus Perpustakaan

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...