Mar 19, 2009

SEJARAH PERPUSTAKAAN DI MALAYSIA- Bermula tahun 1956, apabila Malayan Library Group (MLG) menghantar memorandum iaitu Public Library Services for the Federation of Malaya.
- Memorandom ini mencadangkan penubuhan Lembaga Perpustakaan Negara yang mempunyai kuasa ekseklusif bagi memulakan perkhidmatan Perpustakaan Negara.
- Pada tahun 1959-1961, usaha ke arah menubuhkan Perpustakaan Negara digerakkan oleh beberapa badan profesional, persatuan & pertubuhan seperti Persatuan Perpustakaan Malaysia, organisasi swasta dan orang perseorangan.
- Pada tahun 1962, Yayasan Lee menyumbangkan derma sebanyak RM500,000.00 bagi memulakan tabung Perpustakaan Negara.
- Tahun 1963, Arkib Negara Malysia menyediakan laporan kajian berkenaan penubuhan Perpustakaan Negara di Kuala Lumpur.
- Tahun 1966, kerajaan memberikan tanggungjawab menubuhkan Perpustakaan Negara kepada Jawatankuasa Perpustakaan Negara. Akta Pemeliharaan Buku-buku telah diluluskan.[Telah dimansuhkan dan diganti dengan Klik sini..] {Soalan PTK 1/2009}
- Akta ini mewajibkan penerbit di Malaysia menyerahkan 2 naskah buku setiap terbitan.
- Tahun 1972, pada 1 September ; Akta Perpustakaan Negara 1972 (Akta 80) diluluskan & Bahagian Rujukan dibuka kepada awam di Bangunan UMBC.
- Tahun 1975, Perkhidmatan pinjaman awam dimulakan.
- Tahun 1977, PNM menjadi Jabatan Kerajaan Persekutuan.
- Tahun 1982, Perpustakaan Negara Malaysia menjadi Pusat Kebangsaan bagi International Standart Book (ISBN).
- Tahun 1983, Perpustakaan Negara diisytiharkan sebagai Pusat Manuskrip Melayu.
- Tahun 1986, Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 mengantikan Akta Pemeliharaan Buku-Buku 1966.
- Tahun 1987, akta dipinda kepada ; Akta Perpustakaan Negara (Pindaan) 1987(Akta A667)
- Tahun 1988, PNM memperoleh sistem komputer pertamanya dan Sistem Pembekalan Penerbitan di lancarkan.
- Tahun 1990, PNM memulakan sistem Katalog Awam Atas Talian atau Online Public Access Catalogue (OPAC).
- Tahun 1992, PNM berpindah ke bangunan barunya di Jalan Tun Razak hingga kini.

Sumber : Panduan Mengurus Perpustakaan

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...